Rotary Centre in Thailand

ตัวเลขโรตารี

District
Rotarians
Clubs
Rotaractors
Clubs
3330
2,379 (2,289)
101 (101)
601 (580)
34 (33)
3340
1,397 (1,336)
63 (63)
55 (48)
6 (5)
3350
3,117 (2,860)
118 (116)
360 (339)
28 (25)
3360
1,423 (1,411)
69 (69)
160 (189)
11 (11)
Total
8,316 (7,896)
351 (349)
1,176 (1,156)
79 (74)
ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 (ในวงเล็บข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563)

การสัมมนาอบรมนายกรับเลือกร่วมภาค

ไฟล์นำเสนอในการสัมมนาอบรมนายกรับเลือกร่วมภาค วันที่ 28-29 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่
ช่วง COVID-19 ระบาด มีการรณรงค์ให้อยู่บ้านเพื่อความปลอดภัย หลายองค์กรให้เจ้าหน้าที่หยุดเพื่อทำงานที่บ้าน การประชุมของสโมสรโรตารีเปลี่ยนเป็นระบบออนไลน์โดยใช้ App ต่างๆ กัน แต่โรแทเรียนมิได้หยุดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ สโมสรมากมายทั่วประเทศช่วยจัดหา / จัดทำทั้งหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ ฯลฯ จัดซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับชุมชน สำหรับโรงพยาบาล เป็นกิจกรรมที่ทำทั้งในและนอกชุมชนท้องถิ่น เกิดผลกระทบในวงกว้าง เพราะโรแทเรียนคือ People of Action

ขอเชิญสโมสรส่งกิจกรรมและรูปภาพ 1-2 รูปเข้ามาที่เราจะคัดเลือกทำรูปภาพ People of Action และ Together, We Save Lives
อ่านเพิ่มเติม ›

นิตยสารโรตารีประเทศไทย

ฉบับเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม
สกู๊ปพิเศษ
» "ไทเปผงาด"

คลิ้กเพื่ออ่าน

ดาวน์โหลดนิตยสาร


อ่านนิตยสารฉบับย้อนหลัง

อัตราแลกเปลี่ยนฯ เดือนมกราคม

30 บาทต่อ US$1

เพื่อนบ้านโรตารี

International

   

District

     

Find us on Facebook

ศูนย์โรตารีในประเทศไทย | ภาค 3350 | Rotary News Thailand | ภาค 3360

website counter

ศูนย์โรตารีในประเทศไทย

75/82-83 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้น 32 ซอยวัฒนา ถ.อโศก เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0 2661 6720-1 โทรสาร 0 2661 6719 E-mail: info@rotarythailand.org