Rotary Centre in Thailand

การสัมมนาอบรมนายกรับเลือกร่วมภาค

ไฟล์นำเสนอในการสัมมนาอบรมนายกรับเลือกร่วมภาค วันที่ 1-3 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมเจบี หรรษา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

อัพเดทเอกสารแปล

เพื่อนบ้านโรตารี

International

     

District

       

Find us on Facebook

ศูนย์โรตารีในประเทศไทย | ภาค 3350 | คุ้ยข่าว ชาวโรตารี | ภาค 3360

วันดีๆ กับโรตารีที่แก้มลิงหนองโนนต่าย

ตัวเลขโรตารี

ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2562
ภาค
สมาชิก
สโมสร
3330
2,506
102
3340
1,506
66
3350
3,014
112
3360
1,410
68
รวม
8,436
348

อัตราแลกเปลี่ยนฯ เดือนมิถุนายน

32 บาทต่อ US$1


website counter

ศูนย์โรตารีในประเทศไทย

75/82-83 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้น 32 ซอยวัฒนา ถ.อโศก เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0 2661 6720-1 โทรสาร 0 2661 6719 E-mail: info@rotarythailand.org