Rotary Centre in Thailand

รอบรั้วโรตารี

  • ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการโครงการแก้มลิงหนองโนนต่าย ขอเชิญมวลมิตรโรแทเรียนร่วมงานเปิดศาลาการุณย์และโครงการบึงแห่งความรัก ในวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 ณ ศาลาการุณย์ (ศาลา 9 เหลี่ยม) ในโครงการแก้มลิงหนองโนนต่าย จ.สกลนคร มิตรโรแทเรียนที่ประสงค์จะไปร่วมงานโปรดแจ้งจำนวนผู้จะไปร่วมงานได้ที่ศูนย์โรตารีฯ เพื่อการจัดเตรียมอาหารและสถานที่ได้อย่างเหมาะสม ... กำหนดการพิธีเปิดศาลาการุณย์และบึงแห่งความรัก ...

นิตยสารโรตารีประเทศไทย


สกู๊ปพิเศษ
» "การประกวดภาพถ่าย"

คลิ้กเพื่ออ่าน

การสัมมนาอบรมนายกรับเลือกร่วมภาค

ไฟล์นำเสนอในการสัมมนาอบรมนายกรับเลือกร่วมภาค วันที่ 1-3 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมเจบี หรรษา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

อัพเดทเอกสารแปล

เพื่อนบ้านโรตารี

International

     

District

       

Find us on Facebook

ศูนย์โรตารีในประเทศไทย | ภาค 3350 | คุ้ยข่าว ชาวโรตารี | ภาค 3360

ตัวเลขโรตารี

ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562
Districts
Members
Clubs
3330
2,353
102
3340
1,404
66
3350
2,816
112
3360
1,373
67
Total
7,946
347

อัตราแลกเปลี่ยนฯ เดือนสิงหาคม

31 บาทต่อ US$1


website counter

ศูนย์โรตารีในประเทศไทย

75/82-83 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้น 32 ซอยวัฒนา ถ.อโศก เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0 2661 6720-1 โทรสาร 0 2661 6719 E-mail: info@rotarythailand.org