Rotary Centre in Thailand

รอบรั้วโรตารี

โครงการก่อสร้างแก้มลิงหนองโนนต่าย อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร ที่โรตารีในประเทศไทยร่วมมือกันดำเนินการตลอดระยะเวลา 2 ปีได้เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว และได้มีการทำพิธีเปิดศาลาการุณย์และบึงแห่งความรักไปเมื่อวันที่ 30-31 สิงหาคมที่ผ่านมา ตลอดพิธีเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มและความสุขของชาวบ้านที่มาร่วมงาน โดยได้รับความร่วมมือจากโรแทเรียนทั้ง 4 ภาคมาร่วมให้บริการแก่ชาวบ้าน ขอเชิญท่านรับชมประมวลภาพประทับใจได้แล้ว คลิ้กที่นี่

นิตยสารโรตารีประเทศไทย

ฉบับเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2562

คลิ้กเพื่ออ่าน

การสัมมนาอบรมนายกรับเลือกร่วมภาค

ไฟล์นำเสนอในการสัมมนาอบรมนายกรับเลือกร่วมภาค วันที่ 1-3 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมเจบี หรรษา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

อัพเดทเอกสารแปล

ตัวเลขโรตารี

ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2562
Districts
Members
Clubs
3330
2,381 (2,327)
102 (102)
3340
1,456 (1,401)
66 (66)
3350
2,907 (2,821)
113 (113)
3360
1,417 (1,370)
67 (67)
Total
8,161 (7,919)
348 (348)
(ในวงเล็บข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562)

อัตราแลกเปลี่ยนฯ เดือนกันยายน

31 บาทต่อ US$1

เพื่อนบ้านโรตารี

International

     

District

       

Find us on Facebook

ศูนย์โรตารีในประเทศไทย | ภาค 3350 | คุ้ยข่าว ชาวโรตารี | ภาค 3360

website counter

ศูนย์โรตารีในประเทศไทย

75/82-83 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้น 32 ซอยวัฒนา ถ.อโศก เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0 2661 6720-1 โทรสาร 0 2661 6719 E-mail: info@rotarythailand.org