โครงการแก้มลิงหนองโนนต่าย

โครงการแก้มลิงหนองโนนต่าย เป็นโครงการในแนวพระราชดำริที่โรตารีในประเทศไทยร่วมกันทำ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ผู้ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ของสโมสรโรตารีในประเทศไทย และเพื่อเป็นการดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระองค์ท่าน

หนองโนนต่าย เป็นหนองน้ำธรรมชาติที่บ้านเสาวัด ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร เป็นพื้นที่น้ำหลากในฤดูฝนและขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง มีสภาพตื้นเขิน หากทำเป็นโครงการแก้มลิงและมีอาคารท่อรับน้ำ จะช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำตลอดทั้งบรรเทาอุทกภัย อันจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนโดยรอบพื้นที่แก้มลิงอย่างน้อย 350 ครัวเรือน ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 35 ล้านบาท ซึ่งกรมชลประทานจะเป็นผู้ดำเนินการ โดยจะเริ่มทำการก่อสร้างในวันที่ 5 ธันวาคม 2560 และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 4-5 เดือน

ชลาธารแห่งความรัก | หนังสือถึงนายกสโมสร | ภาพการสำรวจพื้นที่ | แบบฟอร์มการบริจาค | วิดีทัศน์ความเป็นมาโครงการแก้มลิง

อัพเดทเอกสารแปล

โรตารีในประเทศไทย

ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2560
ภาค
สมาชิก
สโมสร
3330
2,419
101
3340
1,658
67
3350
2,906
110
3360
1,389
68
รวม
8,372
346

อัตราแลกเปลี่ยน เดือนพฤศจิกายน

33 บาทต่อ US$1

เรื่องน่าสนใจ

โรคหลอดเลือดสมอง Stroke โดยโรงพยาบาลสมุทรปราการ

นิตยสารโรตารี

กันยายน-ตุลาคม 2560

ในฉบับ

  • แนะนำประธานโรตารีสากล ปี 2018-19 และ 2019-20
  • สกู๊ปพิเศษ "พลังกีฬากับโรตารี"
  • Our Guest "อผภ.ศิริ เอี่ยมจำรูญลาภ" กับงานใหม่ในโรตารีสากล
  • ฯลฯ

ศูนย์โรตารีในประเทศไทย

75/82-83 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้น 32 ซอยวัฒนา ถ.อโศก เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0 2661 6720-1 โทรสาร 0 2661 6719 E-mail: info@rotarythailand.org