เดือนตุลาคม
เดือนกันยายน
เดือนสิงหาคม
เดือนกรกฎาคม

 

 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   
  (29 October 2014)  
 District 3330 3340 3350 3360 Total
 Members 2,467 1,478 2,589 1,407 7,941
 Clubs 97 58 97 64 316
(November 2014)
Baht 32 / US$ 1
เสียงบรรยายโดย กมลเทพ มาโลตรา
บ.พัทยาเมล พับบลิชชิ่ง จก.
 
       
   

โรตารีสากลได้เขียนคู่มือวิธีการใช้งาน My Rotary ในชุด "How to..." เพื่อให้เพื่อนสมาชิกเข้าใจและใช้งาน My Rotary ได้ง่ายยิ่งขึ้น
การสมัครใช้งาน (How to create my rotary account)
การเพิ่มสมาชิกใหม่ (How to add member)
การแก้ไขข้อมูลสมาชิก (How to edit member information)
การตัดชื่อสมาชิก (How to remove member)
การเพิ่มชื่อเจ้าหน้าที่สโมสร (How to add club officer)
การดู Invoice ของสโมสร (How to view your invoice) เป็นตัวอย่างของประเทศอินเดีย
การจ่ายเงินค่าบำรุงในระบบ My Rotary โดยใช้บัตรเครดิต (How to pay club invoice)
การแก้ไขปัญหา We're sorry, you have limited access แบบที่สอง
การแก้ไขปัญหา We're sorry, you have limited access เบื้องต้น
การแก้ไขปัญหา Access Denied เบื้องต้น
ผู้แทนดูแลการเงินของโรตารีสากลในประเทศไทย แจ้งเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนโรตารีสากล เดือนกันยายน 2557 เป็น 32.- บาท ต่อ US$1 อ่านรายละเอียด ภาษาไทย | English
ผภ.รัฐประทีป กีรติอุไร คณะกรรมการส่งเสริมการประชุม 2014 Kota Kinabalu Rotary Institute ขอเรียนเชิญมวลมิตรโรแทเรียนทุกท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม Rotary Institute ประจำปี 2014 –
จดหมายเชิญร่วมประชุม
ใบลงทะเบียน
Program Summary

อุปถัมภ์สโมสรโรทาแรคท์
อุปถัมภ์สโมสรอินเทอร์แรคท์
6 ขั้นตอนสู่ความยั่งยืน
  อ่านเรื่องน่ารู้ทั้งหมด  

การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์โรตารีในประเทศไทย ครั้งที่ 1/2557-58 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557
 
 
ศูนย์โรตารีในประเทศไทย 75/82-83 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้น 32 ซอยวัฒนา ถ.อโศก เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร 0 2661 6720 โทรสาร 0 2661 6719 E-mail: info@rotarythailand.org