Rotary Centre in Thailand

การยกเว้นค่าบำรุงศูนย์โรตารีฯ และนิตยสารโรตารีประเทศไทย

21 กรกฎาคม 2563

เรื่อง การยกเว้นค่าบำรุงศูนย์โรตารีในประเทศไทยและนิตยสารโรตารีประเทศไทยปี 2563-64
เรียน นายกสโมสรโรตารีทุกสโมสร

คณะกรรมการบริหารศูนย์โรตารีในประเทศไทยได้มีการประชุมเมื่อวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 และได้มีการพิจารณาเรื่องการลดหย่อนค่าบำรุงศูนย์โรตารีฯ และนิตยสารโรตารีประเทศไทยประจำปี 2563-64 เป็นเวลา 1 ปี

เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือแบ่งเบาภาระแก่สมาชิกสโมสรโรตารีทุกท่าน ในช่วงวิกฤตการระบาดของโรคโควิด-19 ที่สมาชิกโรตารีของเราจำนวนไม่น้อยที่ได้รับผลกระทบ เราได้ช่วยผู้อื่นมาแล้วมากมาย ถึงเวลานี้เราน่าจะต้องช่วยเหลือกัน และเป็นกำลังใจที่เราจะได้ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในปีบริหารนี้ให้ครอบคลุมยิ่งใหญ่มากขึ้น

คณะกรรมการบริหารศูนย์โรตารีฯ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ยกเว้นค่าบำรุงภาคในส่วนดังต่อไปนี้
1. ค่าบริหารศูนย์โรตารีฯ 510 บาท
2. ค่าบำรุงนิตยสารโรตารี 220 บาท
รวมค่าบำรุงภาคที่ยกเว้น 730 บาท

ดังนั้น ในปี 2563-64 สมาชิกโรตารีจึงจะจ่ายค่าบำรุงภาคเพียง 370 บาท (จากเดิม 1,100 บาท)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน
ขอแสดงความนับถือ
ผวภ.เฉลิมฉัตร จันทร์อินทร์ ภาค 3330 โรตารีสากล
ผวภ.วิมล คชินทักษ ภาค 3340 โรตารีสากล
ผวภ.สมศรี เมฆธน ภาค 3350 โรตารีสากล
ผวภ.สมชาย เกิดเดโช ภาค 3360 โรตารีสากล

การสัมมนาอบรมนายกรับเลือกร่วมภาค

ไฟล์นำเสนอในการสัมมนาอบรมนายกรับเลือกร่วมภาค วันที่ 28-29 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่
ช่วง COVID-19 ระบาด มีการรณรงค์ให้อยู่บ้านเพื่อความปลอดภัย หลายองค์กรให้เจ้าหน้าที่หยุดเพื่อทำงานที่บ้าน การประชุมของสโมสรโรตารีเปลี่ยนเป็นระบบออนไลน์โดยใช้ App ต่างๆ กัน แต่โรแทเรียนมิได้หยุดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ สโมสรมากมายทั่วประเทศช่วยจัดหา / จัดทำทั้งหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ ฯลฯ จัดซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับชุมชน สำหรับโรงพยาบาล เป็นกิจกรรมที่ทำทั้งในและนอกชุมชนท้องถิ่น เกิดผลกระทบในวงกว้าง เพราะโรแทเรียนคือ People of Action

ขอเชิญสโมสรส่งกิจกรรมและรูปภาพ 1-2 รูปเข้ามาที่เราจะคัดเลือกทำรูปภาพ People of Action และ Together, We Save Lives
อ่านเพิ่มเติม ›

นิตยสารโรตารีประเทศไทย

ฉบับเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน
สกู๊ปพิเศษ
» "จังหวะที่จับใจ"

คลิ้กเพื่ออ่าน


อ่านนิตยสารฉบับย้อนหลัง

ตัวเลขโรตารี

ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2563
Districts
Members
Clubs
3330
2,331 (2,291)
101 (101)
3340
1,363 (1,352)
63 (63)
3350
3,011 (2,874)
118 (116)
3360
1,420 (1,412)
69 (69)
Total
8,125 (7,929)
351 (349)
(ในวงเล็บข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563)

อัตราแลกเปลี่ยนฯ เดือนกรกฎาคม

31 บาทต่อ US$1

เพื่อนบ้านโรตารี

International

     

District

       

Find us on Facebook

ศูนย์โรตารีในประเทศไทย | ภาค 3350 | คุ้ยข่าว ชาวโรตารี | ภาค 3360

website counter

ศูนย์โรตารีในประเทศไทย

75/82-83 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้น 32 ซอยวัฒนา ถ.อโศก เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0 2661 6720-1 โทรสาร 0 2661 6719 E-mail: info@rotarythailand.org