Rotary Centre in Thailand

ปฏิทินโรตารี

กิจกรรม "วันดีๆ กับโรตารีที่แก้มลิงหนองโนนต่าย"

  • 15 ธันวาคม 2561 บ้านเสาวัด อำเภออากาศอำนวย จ.สกลนคร

การสัมมนาอบรมนายกรับเลือกร่วมภาค

  • 1-3 มีนาคม 2562 โรงแรมหรรษาเจบี จ.สงขลา

การประชุมใหญ่ประจำปีของภาค

  • 8-9 มีนาคม 2562 ภาค 3340 โรตารีสากลจ.อุบลราชธานี
  • 15-17 มีนาคม 2562 ภาค 3350 โรตารีสากล โรงแรมรอยัลฮิลล์ จ.นครนายก
  • 23-24 มีนาคม 2562 ภาค 3360 โรตารีสากล จ.เชียงราย
  • 29-30 มีนาคม 2562 ภาค 3330 โรตารีสากล โรงแรมสวนสนประดิพัทธ์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

อัพเดทเอกสารแปล

เพื่อนบ้านโรตารี

International

     

District

       

Find us on Facebook

ศูนย์โรตารีในประเทศไทย | ภาค 3350 | คุ้ยข่าว ชาวโรตารี | ภาค 3360

ตัวเลขโรตารี

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561
ภาค
สมาชิก
สโมสร
3330
2,440
101
3340
1,539
67
3350
2,935
112
3360
1,410
68
รวม
8,324
348

อัตราแลกเปลี่ยนฯ เดือนพฤศจิกายน

33 บาทต่อ US$1


website counter

ศูนย์โรตารีในประเทศไทย

75/82-83 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้น 32 ซอยวัฒนา ถ.อโศก เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0 2661 6720-1 โทรสาร 0 2661 6719 E-mail: info@rotarythailand.org