Rotary Centre in Thailand

การปรับอัตราแลกเปลี่ยน

ผู้แทนดูแลการเงินของโรตารีสากลในประเทศไทย แจ้งการปรับอัตราแลกเปลี่ยนของโรตารีสากลเดือนกุมภันพันธ์ 2562

32 บาทต่อ US$1

การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุ Pabuk

จากภัยพิบัติที่เกิดจากพายุโซนร้อน Pabuk ที่พัดเข้าพื้นที่ภาคใต้ ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากมายในพื้นที่หลายจังหวัด ขณะนี้ ผวภ.พลโท คณิต แจ่มจันทรา และ DGN เฉลิมฉัตร จันทร์อินทร์ (ประธานช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ) ได้ประสานงานกับโรแทเรียนในพื้นที่เพื่อเร่งสำรวจความเสียหายและตั้งศูนย์การให้ความช่วยเหลือเร่งด่วน คาดว่าจะสามารถส่งความช่วยเหลือส่วนแรกได้ภายใน 1-2 วันนี้

โดยภาค 3330 โรตารีสากล ได้เปิดรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ท่านที่ประสงค์จะร่วมให้ความช่วยเหลือสามารถโอนเงินได้ที่
ชื่อบัญชี นายสรรเพชญ ศลิษฎ์อรรถกร และ นายเฉลิมฉัตร จันทร์อินทร์
ธนาคาร กรุงเทพ
สาขา โรบินสัน กาญจนบุรี
เลขที่บัญชี 632-7-06079-1
โปรดส่งสำเนาการโอนเงินไปที่ Line หมายเลข 08 1880 7009 เพื่อนำเงินที่ได้ไปดำเนินการให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไป

ปฏิทินโรตารี

การสัมมนาอบรมนายกรับเลือกร่วมภาค

  • 1-3 มีนาคม 2562 โรงแรมหรรษาเจบี จ.สงขลา

การประชุมใหญ่ประจำปีของภาค

  • 8-9 มีนาคม 2562 ภาค 3340 โรตารีสากลจ.อุบลราชธานี
  • 15-17 มีนาคม 2562 ภาค 3350 โรตารีสากล โรงแรมรอยัลฮิลล์ จ.นครนายก
  • 23-24 มีนาคม 2562 ภาค 3360 โรตารีสากล จ.เชียงราย
  • 29-30 มีนาคม 2562 ภาค 3330 โรตารีสากล โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จ.นครปฐม

การอบรมภาคประจำปี (District Training Assembly)

  • 19 เมษายน 2562 ภาค 3340 โรตารีสากล โรงแรมศรีพัฒนา จ.นครราชสีมา
  • 27 เมษายน 2562 ภาค 3350 โรตารีสากล อิมแพค เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร
  • 10-12 พฤษภาคม 2562 ภาค 3330 โรตารีสากล โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง
  • 25-26 พฤษภาคม 2562 ภาค 3360 โรตารีสากล โรงแรมเกทเวย์ จ.พะเยา

อัพเดทเอกสารแปล

เพื่อนบ้านโรตารี

International

     

District

       

Find us on Facebook

ศูนย์โรตารีในประเทศไทย | ภาค 3350 | คุ้ยข่าว ชาวโรตารี | ภาค 3360

วันดีๆ กับโรตารีที่แก้มลิงหนองโนนต่าย

ตัวเลขโรตารี

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ภาค
สมาชิก
สโมสร
3330
2,428
101
3340
1,517
66
3350
2,872
109
3360
1,390
68
รวม
8,207
344

อัตราแลกเปลี่ยนฯ เดือนกุมภาพันธ์

32 บาทต่อ US$1


website counter

ศูนย์โรตารีในประเทศไทย

75/82-83 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้น 32 ซอยวัฒนา ถ.อโศก เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0 2661 6720-1 โทรสาร 0 2661 6719 E-mail: info@rotarythailand.org