Rotary Centre in Thailand
ช่วง COVID-19 ระบาด มีการรณรงค์ให้อยู่บ้านเพื่อความปลอดภัย หลายองค์กรให้เจ้าหน้าที่หยุดเพื่อทำงานที่บ้าน การประชุมของสโมสรโรตารีเปลี่ยนเป็นระบบออนไลน์โดยใช้ App ต่างๆ กัน แต่โรแทเรียนมิได้หยุดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ สโมสรมากมายทั่วประเทศช่วยจัดหา / จัดทำทั้งหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ ฯลฯ จัดซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับชุมชน สำหรับโรงพยาบาล เป็นกิจกรรมที่ทำทั้งในและนอกชุมชนท้องถิ่น เกิดผลกระทบในวงกว้าง เพราะโรแทเรียนคือ People of Action

ขอเชิญสโมสรส่งกิจกรรมและรูปภาพ 1-2 รูปเข้ามาที่เราจะคัดเลือกทำรูปภาพ People of Action และ Together, We Save Lives
อ่านเพิ่มเติม ›

สารจากประธานศูนย์โรตารีในประเทศไทย

18 มีนาคม 2563

เรียนมวลมิตรโรแทเรียนที่รัก

ในระยะนี้สโมสรโรตารีควรพิจารณาการให้ความร่วมมือกับสาธารณสุขท้องถิ่นในการควบคุมโรค Covid 19 โดยช่วยกันควบคุมการกระจายแพร่เชื้อโรค โดยงดการประชุม การจัดกิจกรรมสัมมนา จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ การชุมนุมในกิจกรรมต่างๆ ในระยะแพร่ระบาด การควบคุมในระยะ 2-3 อาทิตย์นี้อาจช่วยลดการแพร่การระบาดโรคได้ระดับหนึ่ง ซึ่งสาธารณสุขต้องการควบคุมโรคให้ได้ก่อนเข้าสู่เดือนพฤษภาคมที่ฝนจะตกและควบคุมโรคได้ลำบากยิ่ง ท่านประธานโรตารีสากลได้ส่งสารถึงมวลมิตรโรแทเรียนทั่วโลก ให้ความร่วมมือกับสาธารณสุขในท้องถิ่นในการเอาชนะโรคภัยนี้ได้

เรารณรงค์โรคร้ายโปลิโอกันมาได้ทั่วโลกแล้ว ครั้งนี้คงไม่เหลือบ่าฝ่าแรงพวกเราไปได้ เพียงช่วยกันปรับตนให้มีวินัย และร่วมมือกันรักษาระวังตนและผู้อื่นตามคำแนะนำของสาธารณสุข

จึงขอเรียนมาเพื่อโปรดช่วยกันพิจารณาการร่วมมือในการควบคุมโรค Covid 19 ครั้งนี้ด้วย

ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี
เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์
ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์โรตารีในประเทศไทย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
สารจากประธานโรตารีสากลและประธานโรตารีสากลรับเลือก แปลโดย อน.อภิศักดิ์ จอมพงษ์ เลขานุการภาค 3360 (18-Mar-2020)
Message from RI President and RI President-Elect (18-Mar-2020)

การสัมมนาอบรมนายกรับเลือกร่วมภาค

ไฟล์นำเสนอในการสัมมนาอบรมนายกรับเลือกร่วมภาค วันที่ 28-29 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่

นิตยสารโรตารีประเทศไทย

ฉบับเดือนมีนาคม-เมษายน
สกู๊ปพิเศษ
» "ความตายจากพลาสติก"

คลิ้กเพื่ออ่าน


อ่านนิตยสารฉบับย้อนหลัง

ตัวเลขโรตารี

ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
Districts
Members
Clubs
3330
2,291 (2,327)
101 (102)
3340
1,352 (1,401)
63 (66)
3350
2,874 (2,821)
116 (113)
3360
1,412 (1,370)
69 (67)
Total
7,929 (7,919)
349 (348)
(ในวงเล็บข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562)

อัตราแลกเปลี่ยนฯ เดือนกรกฎาคม

31 บาทต่อ US$1

เพื่อนบ้านโรตารี

International

     

District

       

Find us on Facebook

ศูนย์โรตารีในประเทศไทย | ภาค 3350 | คุ้ยข่าว ชาวโรตารี | ภาค 3360

website counter

ศูนย์โรตารีในประเทศไทย

75/82-83 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้น 32 ซอยวัฒนา ถ.อโศก เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0 2661 6720-1 โทรสาร 0 2661 6719 E-mail: info@rotarythailand.org