การสัมมนาอบรมนายกรับเลือก ปี 2561-62

2018-19 Multidistrict PETS

อผภ.สมชาย เจียรนัยพานิชย์ ประธานจัด Multidistrict President-Elect Training Seminar ขอเชิญ "ท่านนายกรับเลือก ปี 2561-62" ทุกท่านเข้าร่วม การสัมมนาอบรมนายกรับเลือกร่วม 4 ภาค" ในวันที่ 23-25 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมพูลแมน จ.ขอนแก่น

ท่านจะได้พบกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้ง 4 ภาค ร่วมกันถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ และรับฟังสุนทรพจน์จากอดีตประธานโรตารีสากล พิชัย รัตตกุล ในหัวข้อ "ศรัทธา" หลังการอบรมคณะเจ้าภาพได้จัดเตรียม "งานเลี้ยงฉลองนายกรับเลือก ปี 2561-62" ในบรรยากาศของ "งานสงกรานต์ถนนข้าวเหนียว & งานวัด" การเล่นคลื่นมนุษย์ รำวงย้อนยุค ฯลฯ ในสไตล์ของชาวขอนแก่น โดยแต่งกายแบบย้อนยุค ชุดเล่นสงกรานต์ ชุดสวยงาม หรือชุดแฟนซี ฯลฯ เพื่อลุ้นรับรางวัลต่างๆ

นายกรับเลือกที่มาร่วมงานจะได้รับสิทธิ์ยกเว้นค่าลงทะเบียนและที่พัก ณ โรงแรมพูลแมน โรงแรมระดับห้าดาวของจังหวัดขอนแก่น โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (เฉพาะผู้ที่พักคู่กับเพื่อนนายกร่วมรุ่น หากต้องการพักเดี่ยวจะได้พักที่ โรงแรมโฆษะ ชำระค่าห้องพักในราคาคืนละ 800.- บาท) สำหรับผู้ติดตาม เจ้าภาพได้จัดโปรแกรมท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 24 มีนาคม ราคาเพียง 400.- บาท (รวมอาหารกลางวัน)

ภาค 3340 และชาวขอนแก่น ขอต้อนรับทุกท่านที่มาร่วมงานสำคัญในครั้งนี้ด้วยความยินดียิ่ง โดยลงทะเบียนเข้าอบรมภายในวันที่ 31 มกราคม 2561 ที่ผู้ประสานงานของภาค

ผู้ประสานงานของภาค
ภาค 3330 - อน.อดิศักดิ์ โอภาส (สโมสรโรตารีราชบุรี) โทร. 08 6606 6657
ภาค 3340 - อผภ.รัฐประทีป กีรติอุไร (สโมสรโรตารีนครราชสีมา) โทร. 09 2893 5993
ภาค 3350 - ผชภ.ชัญญากร สวัสดิ์วนิช (สโมสรโรตารีกรุงเทพวิภาวดี) โทร. 06 2649 2456
ภาค 3360 - นยก.พัฒนา พิทตระพันธ์ (สโมสรโรตารีพุทธชินราช) โทร. 08 1785 5477

โครงการแก้มลิงหนองโนนต่าย

โครงการแก้มลิงหนองโนนต่าย เป็นโครงการในแนวพระราชดำริที่โรตารีในประเทศไทยร่วมกันทำ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ผู้ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ของสโมสรโรตารีในประเทศไทย และเพื่อเป็นการดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระองค์ท่าน

หนองโนนต่าย เป็นหนองน้ำธรรมชาติที่บ้านเสาวัด ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร เป็นพื้นที่น้ำหลากในฤดูฝนและขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง มีสภาพตื้นเขิน หากทำเป็นโครงการแก้มลิงและมีอาคารท่อรับน้ำ จะช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำตลอดทั้งบรรเทาอุทกภัย อันจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนโดยรอบพื้นที่แก้มลิงอย่างน้อย 350 ครัวเรือน ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 35 ล้านบาท ซึ่งกรมชลประทานจะเป็นผู้ดำเนินการ โดยจะเริ่มทำการก่อสร้างในวันที่ 5 ธันวาคม 2560 และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 4-5 เดือน

ชลาธารแห่งความรัก | หนังสือถึงนายกสโมสร | ภาพการสำรวจพื้นที่ | แบบฟอร์มการบริจาค | วิดีทัศน์ความเป็นมาโครงการแก้มลิง

นิตยสารโรตารีฉบับพิเศษ

Rotary Thailand Magazine (special edition)

นิตยสารโรตารีประเทศไทยฉบับพิเศษ เนื่องในโอกาสเป็นเจ้าภาพจัดการสัมมนาบรรณาธิการนิตยสารโรตารีระดับภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค (2017 Asia/Pacific Regional Editor Seminar) ครั้งแรกในประเทศไทย อ่านแบบออนไลน์เท่านั้น

คลิ้กเพื่ออ่าน


Rotary Thailand Magazine-Special Edition, on the occasion of hosting the 2017 Asia/Pacific Regional Editors' Seminar, E-Book Only.

Click here

อัพเดทเอกสารแปล

โรตารีในประเทศไทย

ข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2561
ภาค
สมาชิก
สโมสร
3330
2475
101
3340
1,592
67
3350
2,902
110
3360
1,403
68
รวม
8,372
346

อัตราแลกเปลี่ยน เดือนกุมภาพันธ์

32 บาทต่อ US$1

เรื่องน่าสนใจ

โรคหลอดเลือดสมอง Stroke โดยโรงพยาบาลสมุทรปราการ

นิตยสารโรตารี

พฤศจิกายน-ธันวาคม 2560

ในฉบับ

  • สกู๊ปพิเศษ "น้ำ: พลังแห่งชีวิต"
  • Our Choice "Regional's Editors"
  • Our Campaign "People of Action"
  • Our Seminar "Regional's Editors"
  • ฯลฯ

คลิ้กเพื่ออ่าน

ศูนย์โรตารีในประเทศไทย

75/82-83 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้น 32 ซอยวัฒนา ถ.อโศก เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0 2661 6720-1 โทรสาร 0 2661 6719 E-mail: info@rotarythailand.org