เดือนมกราคม
เดือนธันวาคม
เดือนพฤศจิกายน
เดือนตุลาคม
เดือนกันยายน
เดือนสิงหาคม
เดือนกรกฎาคม

 
 
 
 
free page hit counter

   
  (7 January 2015)  
 District 3330 3340 3350 3360 Total
 Members 2,461 1,490 2,598 1,401 7,950
 Clubs 97 59 98 64 318
(March 2015)
Baht 33 / US$ 1
วิดีโอแนะนำการใช้งาน Rotary Club Central
 

คำแนะนำการใช้ Rotary Club Central
โรตารีสากลได้เขียนคู่มือวิธีการใช้งาน My Rotary ในชุด "How to..." เพื่อให้เพื่อนสมาชิกเข้าใจและใช้งาน My Rotary ได้ง่ายยิ่งขึ้น
การสมัครใช้งาน (How to create my rotary account)
การเพิ่มสมาชิกใหม่ (How to add member)
การแก้ไขข้อมูลสมาชิก (How to edit member information)
การตัดชื่อสมาชิก (How to remove member)
การเพิ่มชื่อเจ้าหน้าที่สโมสร (How to add club officer)
การดู Invoice ของสโมสร (How to view your invoice)
การจ่ายเงินค่าบำรุงในระบบ My Rotary โดยใช้บัตรเครดิต (How to pay club invoice) สำหรับสโมสรโรตารีในประเทศไทย ชำระเงินโดย เช็ค/ดร๊าฟ ผ่านผู้แทนดูแลการเงินโรตารีสากลในประเทศไทย หรือชำระผ่านระบบออนไลน์

ปฏิทินโรตารีฉบับปรับปรุงใหม่โดยคณะกรรมการบริหารโรตารีสากล เมื่อตุลาคม 2557 (เริ่มใช้กรกฎาคม 2558)
ข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับทุนสนับสนุนระดับภาคและทุนสนับสนุนระดับโลกของมูลนิธิโรตารี
ทำให้มูลนิธิของเรามีอนาคตที่มั่นคง
โครงสร้างของเรา
ธรรมนูญและข้อบังคับมาตรฐานของกลุ่มบำเพ็ญประโยชน์ชุมชนโรตารี
ประวัติของโรตารีสากล
วัฏจักรของโครงการบำเพ็ญประโยชน์
เข้าใจเกี่ยวกับคะแนนการยกย่องของมูลนิธิ
  อ่านเรื่องน่ารู้ทั้งหมด  

  อผภ.วิชัย มณีวัชรเกียรติ ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ นำทีมเจ้าหน้าที่ไปร่วมการสัมมนาอบรมนายกรับเลือกร่วมภาค (Multidistrict PETS) เพื่่อเป็นทีมประสานงานคอยอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมหรรษา เจ.บี. หาดใหญ่ จ.สงขลา
 
ศูนย์โรตารีในประเทศไทย 75/82-83 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้น 32 ซอยวัฒนา ถ.อโศก เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร 0 2661 6720 โทรสาร 0 2661 6719 E-mail: info@rotarythailand.org