โครงการแก้มลิงหนองโนนต่าย

โครงการแก้มลิงหนองโนนต่าย เป็นโครงการในแนวพระราชดำริที่โรตารีในประเทศไทยร่วมกันทำ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ผู้ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ของสโมสรโรตารีในประเทศไทย และเพื่อเป็นการดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระองค์ท่าน

หนองโนนต่าย เป็นหนองน้ำธรรมชาติที่บ้านเสาวัด ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร เป็นพื้นที่น้ำหลากในฤดูฝนและขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง มีสภาพตื้นเขิน หากทำเป็นโครงการแก้มลิงและมีอาคารท่อรับน้ำ จะช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำตลอดทั้งบรรเทาอุทกภัย อันจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนโดยรอบพื้นที่แก้มลิงอย่างน้อย 350 ครัวเรือน ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 35 ล้านบาท ซึ่งกรมชลประทานจะเป็นผู้ดำเนินการ โดยจะเริ่มทำการก่อสร้างในวันที่ 5 ธันวาคม 2560 และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 4-5 เดือน

ชลาธารแห่งความรัก | หนังสือถึงนายกสโมสร | ภาพการสำรวจพื้นที่ | แบบฟอร์มการบริจาค | วิดีทัศน์ความเป็นมาโครงการแก้มลิง

นิตยสารโรตารีฉบับพิเศษ

Rotary Thailand Magazine (special edition)

นิตยสารโรตารีประเทศไทยฉบับพิเศษ เนื่องในโอกาสเป็นเจ้าภาพจัดการสัมมนาบรรณาธิการนิตยสารโรตารีระดับภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค (2017 Asia/Pacific Regional Editor Seminar) ครั้งแรกในประเทศไทย อ่านแบบออนไลน์เท่านั้น

คลิ้กเพื่ออ่าน


Rotary Thailand Magazine-Special Edition, on the occasion of hosting the 2017 Asia/Pacific Regional Editors' Seminar, E-Book Only.

Click here

อัพเดทเอกสารแปล

โรตารีในประเทศไทย

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561
ภาค
สมาชิก
สโมสร
3330
2,504
101
3340
1,589
67
3350
2,952
110
3360
1,420
68
รวม
8,465
346

อัตราแลกเปลี่ยน เดือนเมษายน

31 บาทต่อ US$1

เรื่องน่าสนใจ

โรคหลอดเลือดสมอง Stroke โดยโรงพยาบาลสมุทรปราการ

นิตยสารโรตารี

มกราคม-กุมภาพันธ์ 2561

ในฉบับ

  • สกู๊ปพิเศษ "สตรี: พลังอันงดงาม"
  • Our Choice "Regional's Editors"
  • Our Institute "Taipei 2017"
  • ฯลฯ

คลิ้กเพื่ออ่าน

ศูนย์โรตารีในประเทศไทย

75/82-83 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้น 32 ซอยวัฒนา ถ.อโศก เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0 2661 6720-1 โทรสาร 0 2661 6719 E-mail: info@rotarythailand.org