(26 June 2014)  
 District 3330 3340 3350 3360 Total
 Members 2,624 1,461 2,486 1,437 8,008
 Clubs 97 56 94 64 311
(July 2014)
Baht 33 / US$ 1
เสียงบรรยายโดย กมลเทพ มาโลตรา
บ.พัทยาเมล พับบลิชชิ่ง จก.
 
 
   

ข้อบังคับเสนอแนะของสโมสรโรตารี (ปรับปรุงเมื่อ พฤษภาคม 2557)
ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับทุนสนับสนุนของโรตารี
Video คำแนะนำการใช้งาน My Rotary
การแก้ไขปัญหา Access Denied เบื้องต้น
องค์การอนามัยโลกประกาศ ไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปลอดจากโปลิโอแล้ว
คณะกรรมการบริหารได้แก้ไขลำดับทางพิธีการที่แนะนำเพื่อใช้ในการแนะนำ การประกาศชื่อหรือจัดที่นั่งสำหรับเจ้าหน้าที่โรตารีสากล มูลนิธิโรตารี กรรมการต่างๆ ทั้งในปัจจุบัน อดีตและอนาคต รวมทั้งคู่ครองในการประชุมงานต่างๆ และการตั้งแถวเพื่อการต้อนรับ ตลอดจนการเรียงลำดับชื่อในสิ่งพิมพ์ต่างๆ ของโรตารีสากล ดาวน์โหลด

ประวัติของมูลนิธิโรตารี
สมาชิกใหม่
โรตารีโดยสรุป (Rotary at a Glance)
เรื่องราวเกี่ยวกับโรตารี
ประวัติของคำขวัญโรตารี
พัฒนาโครงการที่ยั่งยืน

รายงานการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ อ.อรัญญประเทศ จ.สระแก้ว
รายงานการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
รายงานการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ จ.อุบลราชธานี

การปฐมนิเทศนักศึกษาทุนศึกษาสันติภาพของโรตารีที่เข้าร่วมอบรม ณ "ศูนย์โรตารีเพื่อสันติภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" รุ่นที่ 17 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมศูนย์โรตารีฯ มีนักศึกษาจำนวน 20 คนจาก 11 ประเทศเข้าร่วมอบรม
 
 
ศูนย์โรตารีในประเทศไทย 75/82-83 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้น 32 ซอยวัฒนา ถ.อโศก เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร 0 2661 6720 โทรสาร 0 2661 6719 E-mail: info@rotarythailand.org