เดือนพฤศจิกายน
เดือนตุลาคม
เดือนกันยายน
เดือนสิงหาคม
เดือนกรกฎาคม

 

 
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   
  (29 October 2014)  
 District 3330 3340 3350 3360 Total
 Members 2,467 1,478 2,589 1,407 7,941
 Clubs 97 58 97 64 316
(November 2014)
Baht 32 / US$ 1
เสียงบรรยายโดย กมลเทพ มาโลตรา
บ.พัทยาเมล พับบลิชชิ่ง จก.
 

ใบแจ้งหนี้สโมสรแบบใหม่ คืออะไร?
สโมสรโรตารี Warner Robins สหรัฐอเมริกาและสโมสรเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ทำการผ่าตัดตาต้อกระจกให้แก่ผู้ป่วย 400 คนสำเร็จในจีน
จดหมายจาก John Hewko เลขาธิการโรตารีสากล เรื่อง "ใบแจ้งหนี้สโมสรแบบใหม่"
โรตารีสากลได้เขียนคู่มือวิธีการใช้งาน My Rotary ในชุด "How to..." เพื่อให้เพื่อนสมาชิกเข้าใจและใช้งาน My Rotary ได้ง่ายยิ่งขึ้น
การสมัครใช้งาน (How to create my rotary account)
การเพิ่มสมาชิกใหม่ (How to add member)
การแก้ไขข้อมูลสมาชิก (How to edit member information)
การตัดชื่อสมาชิก (How to remove member)
การเพิ่มชื่อเจ้าหน้าที่สโมสร (How to add club officer)
การดู Invoice ของสโมสร (How to view your invoice) เป็นตัวอย่างของประเทศอินเดีย
การจ่ายเงินค่าบำรุงในระบบ My Rotary โดยใช้บัตรเครดิต (How to pay club invoice)
การแก้ไขปัญหา We're sorry, you have limited access แบบที่สอง
การแก้ไขปัญหา We're sorry, you have limited access เบื้องต้น
การแก้ไขปัญหา Access Denied เบื้องต้น

อุปถัมภ์สโมสรโรทาแรคท์
อุปถัมภ์สโมสรอินเทอร์แรคท์
6 ขั้นตอนสู่ความยั่งยืน
  อ่านเรื่องน่ารู้ทั้งหมด  

 
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน มีการจัดประชุมขึ้นที่ศูนย์โรตารีฯ 2 รายการ
(ภาพซ้าย) การประชุมคณะกรรมการกลุ่มบำเพ็ญประโยชน์ชุมชนโรตารีของภาค 3350
(ภาพขวา) การประชุมคณะกรรมการจัดงาน "Thai Rotary Day" ที่จะมีขึ้นในวันที่ 26 ธันวาคมนี้
 
 
ศูนย์โรตารีในประเทศไทย 75/82-83 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้น 32 ซอยวัฒนา ถ.อโศก เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร 0 2661 6720 โทรสาร 0 2661 6719 E-mail: info@rotarythailand.org