Rotary Centre in Thailand

การสัมมนาอบรมนายกรับเลือกร่วมภาค

ไฟล์นำเสนอในการสัมมนาอบรมนายกรับเลือกร่วมภาค วันที่ 28-29 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่
ช่วง COVID-19 ระบาด มีการรณรงค์ให้อยู่บ้านเพื่อความปลอดภัย หลายองค์กรให้เจ้าหน้าที่หยุดเพื่อทำงานที่บ้าน การประชุมของสโมสรโรตารีเปลี่ยนเป็นระบบออนไลน์โดยใช้ App ต่างๆ กัน แต่โรแทเรียนมิได้หยุดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ สโมสรมากมายทั่วประเทศช่วยจัดหา / จัดทำทั้งหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ ฯลฯ จัดซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับชุมชน สำหรับโรงพยาบาล เป็นกิจกรรมที่ทำทั้งในและนอกชุมชนท้องถิ่น เกิดผลกระทบในวงกว้าง เพราะโรแทเรียนคือ People of Action

ขอเชิญสโมสรส่งกิจกรรมและรูปภาพ 1-2 รูปเข้ามาที่เราจะคัดเลือกทำรูปภาพ People of Action และ Together, We Save Lives
อ่านเพิ่มเติม ›

นิตยสารโรตารีประเทศไทย

ฉบับเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม
สกู๊ปพิเศษ
» "หัวใจยังหนุ่ม"
» "Adapt and Connect"

คลิ้กเพื่ออ่าน


อ่านนิตยสารฉบับย้อนหลัง

ตัวเลขโรตารี

ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2563
Districts
Members
Clubs
3330
2,351 (2,289)
101 (101)
3340
1,364 (1,336)
63 (63)
3350
3,054 (2,860)
118 (116)
3360
1,425 (1,411)
69 (69)
Total
8,194 (7,896)
351 (349)
(ในวงเล็บข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563)

อัตราแลกเปลี่ยนฯ เดือนกันยายน

31 บาทต่อ US$1

เพื่อนบ้านโรตารี

International

     

District

       

Find us on Facebook

ศูนย์โรตารีในประเทศไทย | ภาค 3350 | คุ้ยข่าว ชาวโรตารี | ภาค 3360

website counter

ศูนย์โรตารีในประเทศไทย

75/82-83 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้น 32 ซอยวัฒนา ถ.อโศก เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0 2661 6720-1 โทรสาร 0 2661 6719 E-mail: info@rotarythailand.org