คอนเสิร์ตการกุศลในโครงการแก้มลิงหนองโนนต่าย

The Lake of Love Charity Concert

คอนเสิร์ต The Lake of Love เพื่อหาทุนเพื่อโครงการก่อสร้างแก้มลิงในพระราชดำริฯ ณ หนองโนนต่าย บ้านเสาวัด ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร รวมทั้งโครงการปรับภูมิทัศน์ การก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ลานกิจกรรม อาคารผลิตน้ำดื่มสะอาด ฯลฯ ในบริเวณโครงการแก้มลิง เพื่อให้ชุมชนได้ใช้สถานที่ในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างอาชีพ กิจกรรมสันทนาการ และอื่นๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนส่วนรวม โดยศิลปินแห่งชาติ คุณเศรษฐา ศิระฉายา คุณวินัย พันธุรักษ์ คุณโรส ศรินทิพย์ คุณหนึ่ง ETC คุณวิยะดา โกมารกุล ณ นคร คุณเท่ห์-อุเทน พรหมมินทร์ ในวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561 เวลา 18.30 น. ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย จำหน่ายบัตรที่ Thaiticketmajor ทุกสาขา

ศูนย์โรตารีเพื่อสันติภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จะเปิดรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมระดับประกาศนียบัตรทางด้านสันติภาพ (International Training on Peace Study & Conflict Resolution) ที่จะเข้ารับการอบรม ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 26 (มกราคม 2562) และรุ่นที่ 27 (มิถุนายน 2562) จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ารับการอบรมจะต้องมีประสบการณ์การทำงานด้านสันติภาพหรือที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 5 ปี และจะเข้าอบรมร่วมกับนักศึกษาจากประเทศต่างๆ เป็นเวลา 3 เดือน โดยใช้ภาษาอังกฤษตลอดระยะเวลาการอบรม ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rotarychula.org หรือโทร. 0 2611 6175

โครงการแก้มลิงหนองโนนต่าย

โครงการแก้มลิงหนองโนนต่าย เป็นโครงการในแนวพระราชดำริที่โรตารีในประเทศไทยร่วมกันทำ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ผู้ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ของสโมสรโรตารีในประเทศไทย และเพื่อเป็นการดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระองค์ท่าน

หนองโนนต่าย เป็นหนองน้ำธรรมชาติที่บ้านเสาวัด ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร เป็นพื้นที่น้ำหลากในฤดูฝนและขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง มีสภาพตื้นเขิน หากทำเป็นโครงการแก้มลิงและมีอาคารท่อรับน้ำ จะช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำตลอดทั้งบรรเทาอุทกภัย อันจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนโดยรอบพื้นที่แก้มลิงอย่างน้อย 350 ครัวเรือน ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 35 ล้านบาท ซึ่งกรมชลประทานจะเป็นผู้ดำเนินการ โดยจะเริ่มทำการก่อสร้างในวันที่ 5 ธันวาคม 2560 และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 4-5 เดือน

ชลาธารแห่งความรัก | หนังสือถึงนายกสโมสร | ภาพการสำรวจพื้นที่ | แบบฟอร์มการบริจาค | วิดีทัศน์ความเป็นมาโครงการแก้มลิง

นิตยสารโรตารีฉบับพิเศษ

Rotary Thailand Magazine (special edition)

นิตยสารโรตารีประเทศไทยฉบับพิเศษ เนื่องในโอกาสเป็นเจ้าภาพจัดการสัมมนาบรรณาธิการนิตยสารโรตารีระดับภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค (2017 Asia/Pacific Regional Editor Seminar) ครั้งแรกในประเทศไทย อ่านแบบออนไลน์เท่านั้น

คลิ้กเพื่ออ่าน


Rotary Thailand Magazine-Special Edition, on the occasion of hosting the 2017 Asia/Pacific Regional Editors' Seminar, E-Book Only.

Click here

อัพเดทเอกสารแปล

โรตารีในประเทศไทย

ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2561
ภาค
สมาชิก
สโมสร
3330
2,447
100
3340
1,551
67
3350
2,897
109
3360
1,382
67
รวม
8,277
343

อัตราแลกเปลี่ยนฯ เดือนกรกฎาคม

33 บาทต่อ US$1

เรื่องน่าสนใจ

โรคหลอดเลือดสมอง Stroke โดยโรงพยาบาลสมุทรปราการ

นิตยสารโรตารี

มีนาคม-เมษายน 2561

สกู๊ปพิเศษ

  • "Our Neighbours"
  • "Activities"
  • "Our Voice"

คลิ้กเพื่ออ่าน

ศูนย์โรตารีในประเทศไทย

75/82-83 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้น 32 ซอยวัฒนา ถ.อโศก เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0 2661 6720-1 โทรสาร 0 2661 6719 E-mail: info@rotarythailand.org