35 บาท / US$ 1  
  ตุลาคม 2558  

   
  ภาค สมาชิก สโมสร  
  3330 2,614 103  
  3340 1,463 59  
  3350 2,697 104  
  3360 1,415 66  
  Total 8,189 332  
   

   
   
   

free page hit counter

 
  • ให้ความรู้เรื่อง My Rotary
  • Rotary Peace Center
  • Bangkok Rotary Institute 2010
  • 1 แถม 1
 

 
แบบฟอร์ม Rotary Club Central สำหรับสโมสรโรตารีที่ยังไม่พร้อมจะใส่ข้อมูลแผนงานสโมสรที่ Rotary Club Central ในระบบออนไลน์
แบบฟอร์มข้อมูลโครงการสำหรับ Rotary Showcase - สำหรับสโมสรที่ประสงค์จะแสดงผลงานโครงการของสโมสรที่ Rotary Showcase บนเว็บไซต์ของโรตารี (Rotary.org)
จดหมายแจ้งความคืบหน้าความช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวเนปาล
ขอเชิญบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาล (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการบริจาค)
โรตารีสากลได้เขียนคู่มือวิธีการใช้งาน My Rotary ในชุด "How to..." ประกอบด้วย การสมัครใช้งาน, การเพิ่มสมาชิกใหม่, การแก้ไขข้อมูลสมาชิก, การตัดชื่อสมาชิก, การเพิ่มชื่อเจ้าหน้าที่, การดู Invoice ของสโมสร, การชำระเงินค่าบำรุงในระบบ My Rotary โดยใช้บัตรเครดิต เพื่อให้เพื่อนสมาชิกเข้าใจและใช้งาน My Rotary ได้ง่ายยิ่งขึ้น
 

 
 
 
Magazine July-August 2015-16 Rotary Club Central Form
 
 
นิตยสารโรตารีประเทศไทย มาตรฐานขั้นต่ำของสโมสร แบบฟอร์ม Rotary Club Central
 
 
Rotary Shoiwcase Form คำแนะนำการใช้ Rotary Club Central คติพจน์ประจำปี 2558-59
 
 
แบบฟอร์ม Rotary Showcase คำแนะนำ Rotary Club Central คติพจน์ประธานโรตารีสากล