เดือนธันวาคม
เดือนพฤศจิกายน
เดือนตุลาคม
เดือนกันยายน
เดือนสิงหาคม
เดือนกรกฎาคม

 

 
 
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   
  (29 November 2014)  
 District 3330 3340 3350 3360 Total
 Members 2,456 1,506 2,581 1,401 7,944
 Clubs 97 59 97 64 317
(December 2014)
Baht 32 / US$ 1
เสียงบรรยายโดย กมลเทพ มาโลตรา
บ.พัทยาเมล พับบลิชชิ่ง จก.
 

โรตารีสากลได้เขียนคู่มือวิธีการใช้งาน My Rotary ในชุด "How to..." เพื่อให้เพื่อนสมาชิกเข้าใจและใช้งาน My Rotary ได้ง่ายยิ่งขึ้น
การสมัครใช้งาน (How to create my rotary account)
การเพิ่มสมาชิกใหม่ (How to add member)
การแก้ไขข้อมูลสมาชิก (How to edit member information)
การตัดชื่อสมาชิก (How to remove member)
การเพิ่มชื่อเจ้าหน้าที่สโมสร (How to add club officer)
การดู Invoice ของสโมสร (How to view your invoice) เป็นตัวอย่างของประเทศอินเดีย
การจ่ายเงินค่าบำรุงในระบบ My Rotary โดยใช้บัตรเครดิต (How to pay club invoice)

ข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับทุนสนับสนุนระดับภาคและทุนสนับสนุนระดับโลกของมูลนิธิโรตารี
ทำให้มูลนิธิของเรามีอนาคตที่มั่นคง
โครงสร้างของเรา
ธรรมนูญและข้อบังคับมาตรฐานของกลุ่มบำเพ็ญประโยชน์ชุมชนโรตารี
ประวัติของโรตารีสากล
วัฏจักรของโครงการบำเพ็ญประโยชน์
เข้าใจเกี่ยวกับคะแนนการยกย่องของมูลนิธิ
  อ่านเรื่องน่ารู้ทั้งหมด  

  บรรยากาศการแถลงข่าวการจัดงาน Thai Rotary Day เมื่อวันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมศูนย์โรตารีฯ
ศูนย์โรตารีในประเทศไทย 75/82-83 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้น 32 ซอยวัฒนา ถ.อโศก เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร 0 2661 6720 โทรสาร 0 2661 6719 E-mail: info@rotarythailand.org